Totsegur és una marca comercial pertanyent a Econòmic & Jurídic Consulting JPB, S.L., amb domicili comercial a INGENI, Passatge d’Europa número 1, 4ª planta, edifici el Bolet, AD500 – Andorra la Vella, Principat d’Andorra, i inscrita en el Registre de Societats del M.I. govern d’Andorra sota el llibre S-275, foli 171-180, número de registre 17767 i amb Número de Registre Tributari (NRT) L-712876-M. Per a més informació, es pot posar en contacte amb Totsegur enviant un correu electrònic a info@totsegur.ad.

Totsegur és un mediador d’assegurances, per la qual cosa la seva activitat consisteix en la promoció i preparació de contractes d’assegurança i en l’assessorament dels clients, intervenint entre l’entitat asseguradora i el futur assegurat, conforme a la disposició addicional tercera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i la disposició addicional tercera del Reglament, del 20 de desembre de 2017, d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

D’aquesta manera, Totsegur es troba registrada i supervisada per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en la seva qualitat d’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances, amb número de registre MC060/18. Les dades d’autorització i registre consten en el Registre de Mediadors d’Assegurances de la AFA, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

https://www.afa.ad/es/entitats-supervisades/assegurances/mediacio/registro-de-mediadores-de-seguros

Totsegur desenvolupa la seva activitat econòmica en un espai digital, per la qual cosa la seva actuació quedarà sotmesa a la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Totsegur presta els seus serveis de manera imparcial i gratuïta. Com a corredor d’assegurances, no es troba vinculat a cap companyia asseguradora, per la qual cosa la seva activitat consisteix únicament en la mediació entre les diferents companyies asseguradores i els seus clients. D’una altra banda, Totsegur es beneficia de les comissions de les companyies quines assegurances s’ofereixen, comparen o són objecte de mediació.

En qualsevol cas, el client o usuari subscriurà la pòlissa directament amb l’entitat asseguradora, qui procedirà a la gestió del cobrament de la prima corresponent.

Totsegur ofereix com a corredor d’assegurances els següents rams o tipus d’assegurança: cotxe, llar, salut, residents passius, mascotes, esquí, viatge, decessos, autònoms, moto, vida i altres assegurances, a petició del client.

Les dades i informació subministrades per l’usuari són fonamentals per a poder oferir un assessorament adequat a les seves necessitats. Per això, la inexactitud de les dades subministrades podria afectar les ofertes que Totsegur oferta als seus clients i usuaris. Així doncs, Totsegur no es fa responsable de l’adequació efectiva i real de les ofertes a les circumstàncies reals del client, per la qual cosa aquestes tindran caràcter merament informatiu.

Els clients i usuaris tenen a la seva disposició les següents dades de contacte, bé per a sol·licitar qualsevol classe d’assessorament o informació sobre el servei o assegurança contractada o bé per a formular queixes o reclamacions sobre qualsevol assumpte:

Una vegada rebuda la consulta, queixa o reclamació, Totsegur donarà resposta tan aviat sigui possible, sempre abans del termini màxim d’un (1) mes des de la seva presentació.

La present pàgina web i l’aplicació, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat d’Econòmic & Jurídic Consulting, JBO, S.L., trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. L’accés per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre aquests.

Totsegur es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis oferts en la pàgina web, de l’avís legal, política de privacitat i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.

El present Avís Legal, així com la Política de Privacitat i la Política de cookies es regeixen per la llei andorrana. En cas de qualsevol controvèrsia, seran competents els jutjats (Batllia) i tribunals del Principat d’Andorra.

  • (+376) 610 435

  • info@totsegur.ad

  • Passatge d’Europa, 1, 4t. Andorra la Vella - Ingeni Coworking Andorra

Copyright c 2021 Totsegur. All rights reserved.